projekt plakatu: Mees-Hell

Zapraszamy studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych na siódmą edycję międzynarodowej, dwujęzycznej konferencji Zlotu Filozoficznego, która w bieżącym roku odbędzie się w Toruniu w dniach: 24-26 czerwca. Staramy się stworzyć przyjazne warunki zwłaszcza dla dialogu przedstawicieli tak filozofii, jak i dziedzin w jakimś stopniu pokrewnych lub współpracujących: logiki, lingwistyki, kognitywistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i innych.

Chcemy, by tegoroczny Zlot zapamiętany został jako atrakcyjny i wyrazisty. Poza prezentacją zgłoszonych nam wcześniej referatów, przewidujemy wystąpienia zaproszonych gości, promocje wydawanych właśnie książek, inne spotkania naukowo-warsztatowe, a także towarzyszące imprezy kulturalne. Wystąpienia zakwalifikowane przez Radę Naukową doczekają się publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Nie sugerując tematu przewodniego, zachęcamy do przygotowywania wystąpień zwłaszcza w języku angielskim, aby umacniać międzynarodowy status Zlotu. Wystąpienia postaramy się zorganizować w ramach sekcji tematycznych – czego jednak nie należy traktować jako formy zawężania tematyki. Abstrakty wystąpień (nie dłuższe niż 250 słów) prosimy zgłaszać z użyciem formularza do dnia 15 maja 2011. Autorom prezentacji elektronicznych zapewniamy odpowiednie warunki techniczne (prosimy o dołączenie informacji, jaką formę będzie miało wystąpienie). Uczestnikom zapewniamy 30 minut (z czego optymalnie byłoby wykorzystać 20 minut na wystąpienie, a 10 pozostawić na dyskusję). Opłata konferencyjna wynosić będzie 60 zł dla uczniów, studentów, doktorantów, członków OBF i pracowników naukowych. Zapraszamy!