Z przyjemnością zawiadamiamy, że redakcja kwartalnika Avant przyjmuje propozycje artykułów od autorów zakwalifikowanych do wystąpienia na Zlocie Filozoficznym Toruń 2011. Propozycje te – bazujące na tematyce wystąpień – zostaną przekazane recenzentom naukowym. Teksty zrecenzowane pozytywnie oraz teksty poprawione według wskazówek recenzentów zostaną skierowane do publikacji w numerze specjalnym Avantu, pełniącym rolę publikacji pokonferencyjnej. Postaramy się, aby była to publikacja zarówno online na avant.edu.pl, jak i drukowana.

Teksty prosimy przesyłać (tytułując e-mail: ‘Publikacja pokonferencyjna’) na adres: avant@avant.edu.pl do dnia 15 września 2011.

Akceptowana objętość prac: od pięciu do piętnastu stron (czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki: 12, interlinia: 1,5).

Autorów prosimy o stosowanie się do wymogów zawartych w zakładce Do Autorów: http://avant.edu.pl/do-autorow/. Jednak z uwagi na względną nietypowość naszych wymogów obiecujemy pewien zakres pomocy edytorskiej.