Ośrodek Badań Filozoficznych

Instytut Filozofii UMK

Koło Naukowe Filozofii Praktycznej

Koło Awangardy Filozoficzno-Naukowej

Współpraca:

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Gender - UMK

Koło Naukowe Empiria - SWPS, Sopot