Wszelkie pytania kierować prosimy na adres: zlot@obf.edu.pl