Opłata konferencyjna wynosi 60 zł dla uczniów, studentów, doktorantów, członków OBF i pracowników naukowych. Opłatę należy wpłacić na konto:

Volkswagen Bank
29 2130 0004 2001 0430 4713 0001
Ośrodek Badań Filozoficznych
Stawki 3 lok. 20
00-193 Warszawa
Polska

Jeżeli konferencja zyska sponsorów, pojawi się możliwość zwolnienia z części lub z całości opłaty konferencyjnej tych uczestników, którzy nie będą w stanie pokryć samodzielnie jej kosztów. Prośby o takie wsparcie (wraz z uzasadnieniem) prosimy kierować na adres: zlot@obf.edu.pl.

Pełen regulamin uczestnictwa, wraz z informacją o możliwości zwrotu wpłaconej opłaty, znajduje się na stronie Regulamin sprzedaży.