Komitet Programowy:

prof. Andrzej Bator (Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
prof. Adam Chmielewski (Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej, Instytut Filozofii WNS UWr)
dr Paweł Jabłoński (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
dr hab. Janusz Jaskóła (Zakład Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii WNS UWr)
dr hab. Przemysław Kaczmarek (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
mgr Natalia Karczewska (Ośrodek Badań Filozoficznych, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maria Kostyszak (Dyr. Instytutu Filozofii UWr, Zakład Etyki)
dr Łukasz Nysler (Wszechnica Filozoficzna)
prof. dr hab. Adam Sulikowski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
dr hab. Krzysztof Szlachcic (Katedra Logiki i Metodologii Nauk, WNS UWr)
dr Paweł Wróblewski (Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii WNS UWr)

mgr Maksym Adamczak
mgr Mateusz Biernaczyk
mgr Kamil Cekiera
lic. Marcin Dżugaj
mgr Stanisław Jazdanowski
mgr Wojciech Kauczor
lic. Arian Kowalski
mgr Małgorzata Olszewska
mgr Magdalena Pacewicz
mgr Filip Rakoczy
mgr Julia Shemygon
mgr Łukasz Waluskiewicz
mgr Mateusz Wieczerzyński
mgr Alan Żukowski