Organizatorzy:

dr hab. Leszek Wroński (Uniwersytet Jagielloński)

Ika Bukowska (Uniwersytet Jagielloński)
Zuzanna Chudek (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Gurba (Uniwersytet Jagielloński)
Natalia Karczewska (Ośrodek Badań Filozoficznych, Uniwersytet Warszawski)
Szymon Miłkoś ((Uniwersytet Jagielloński)
Szymon Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński)
Wojciech Szuber (Uniwersytet Jagielloński)
Przemysław Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)