Szanowni Państwo!

Witamy na stronie XIV Zlotu Filozoficznego, który odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2018 r. w Łodzi.

Zlot Filozoficzny jest konferencją naukową skierowaną do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych zajmujących się filozofią oraz dziedzinami jej pokrewnymi. Konferencja organizowana jest co roku przez Ośrodek Badań Filozoficznych oraz jeden z lokalnych uniwersytetów. W tym roku organizatorem lokalnym jest Uniwersytet Łódzki.

Celem Zlotu jest zaprezentowanie stanu najnowszych badań podejmowanych w obszarze filozofii. Wydarzenie sprzyja integracji uczestników o różnym stopniu doświadczenia oraz pochodzących z różnych ośrodków badawczych. Podczas konferencji wystąpienia studentów i doktorantów towarzyszą wystąpieniom uznanych badaczy. W tym roku gośćmi Zlotu będą między innymi dr Adam Andrzejewski, dr Witold Hensel, prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak, prof. dr hab. Aldona Pobojewska, dr hab. Natasza Szutta, dr Alfredo Vernazzani oraz prof. Zsófia Zvolenszky.

Po konferencji organizatorzy planują wydanie numeru specjalnego Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS z wybranymi tekstami uczestników.

Języki konferencji: polski, angielski.

Serdecznie zapraszamy do Łodzi!Ważne terminy:
31 maja 2018 – termin nadsyłania zgłoszeń
06 czerwca 2018 – informacja o zakwalifikowaniu
15 czerwca 2018 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
30 czerwca - 2 lipca 2018 – KONFERENCJA

Strona jest na bieżąco aktualizowana
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ PISAĆ POD ADRES:
zlot@obf.edu.pl


Konferencja Zlot Filozoficzny 2018/Philosophers' Rally 2018 - zadanie finansowane w ramach umowy
nr 762/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.