Tematyka wystąpień jest dowolna. Uczestnikom zapewniamy 30 minut: 20 minut na wystąpienie i 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia wraz z załączonymi abstraktami prosimy składać przez FORMULARZ ZGłOSZENIOWY do 15 maja 2019.