Zaproszeni wykładowcy:


- dr hab. Tomasz Bekrycht (Uniwersytet Łódzki)
- prof. Adam Czarnota (International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain)
- dr hab. Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)
- prof. Constantine Sandis (University of Hertfordshire, UK)
- prof. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)
- dr hab. Sławomir Tkacz (Uniwersytet Śląski)
- prof. Andrzej Wiercińki (Uniwersytet Warszawski)