Zaproszeni wykładowcy:


- dr hab. Tomasz Bekrycht (Uniwersytet Łódzki)
- dr hab. Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)
- prof. Constantine Sandis (University of Hertfordshire, UK)
- prof. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski)
- dr hab. Sławomir Tkacz (Uniwersytet Śląski)
- prof. Andrzej Wierciński (Uniwersytet Warszawski)