Program Committee:

Prof. Andrzej Bator (Head of Department of Theory and Philosophy of Law, University of Wroclaw)
Prof. Adam Chmielewski (Department of Philosophy, University of Wroclaw)
Dr. Paweł Jabłoński (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
Dr. hab. Janusz Jaskóła (Department of Philosophy, University of Wroclaw)
Dr. hab. Przemysław Kaczmarek (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
mgr Natalia Karczewska (Centre for Philosophical Research, University of Warsaw)
Dr. hab. Maria Kostyszak (Head of Department of Philosophy, University of Wroclaw)
Dr. hab. Dr. Łukasz Nysler (Wszechnica Filozoficzna)
Prof. Adam Sulikowski (Katedra Teorii i Filozofii Prawa, WPAiE UWr)
Dr. hab. Krzysztof Szlachcic (Department of Logic and Methodology of Science, University of Wroclaw)
Dr. Paweł Wróblewski (Department of Philosophy, University of Wroclaw)

Maksym Adamczak
Mateusz Biernaczyk
Kamil Cekiera
Marcin Dżugaj
Stanisław Jazdanowski
Wojciech Kauczor
Arian Kowalski
Małgorzata Olszewska
Magdalena Pacewicz
Filip Rakoczy
Julia Shemygon
Łukasz Waluskiewicz
Mateusz Wieczerzyński
Alan Żukowski