? Zlot Filozoficzny 2016

Komitet programowy:
dr Marcin Pańków (UwB)
dr Witold M. Hensel (UwB, OBF)
dr Bartosz Kuźniarz (UwB)
dr Paweł Grabarczyk (UŁ, OBF)

sekretarz konferencji: Marta Woroniecka

Michał Krot
Bartosz Krot
Justyna Rembiszewska
Karolina Sochoń
Tomasz Łapiński
Emilia Gieniusz
Ewelina Głowacka
Joanna Łasiewicka
Agnieszka Michałowska
Magdalena Młodzianowska
Katarzyna Stachurska
Sylwia Ostapowicz