? Zlot Filozoficzny 2016

Tematyka wystąpień jest dowolna. Uczestnikom zapewniamy 30 minut: 20 minut na wystąpienie i 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia wraz z załączonymi abstraktami (do 250 słów) prosimy nadsyłać do 25 maja. Rejstracji dokonywać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: https://easychair.org/conferences/?conf=zf2016