XII Zlot Filozoficzny odbędzie się na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, pl. Uniwersytecki 1.