? Zlot Filozoficzny 2016

Normalna opłata konferencyjna wynosi 88 zł. Obejmuje materiały konferencyjne i bufet kawowy. Specjalna opłata konferencyjna, zawierająca także trzy posiłki dziennie, wynosi 450 zł.

Ośrodek Badań Filozoficznych
ul. Stawki 3/20, 00-193 Warszawa
Volkswagen Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 29 2130 0004 2001 0430 4713 0001
Tytuł przelewu: Zlot Filozoficzny 2016, imię i nazwisko uczestnika