O Zlocie   en

Tym razem w dziale program znalazła się jeszcze bardziej ostateczna wersja programu konferencji.
W dziale program dostępna ostateczna wersja programu konferencji.
W dziale noclegi znajduje się lista osób, które otrzymały zakwaterowanie.
Do ostatniej wersji programu konferencji wkradł się błąd. Został on już poprawiony i do ściągnięcia dostępna jest już kolejna wersja. Za zaistniałe zamieszanie serdecznie przepraszamy.
Dostępna kolejna wersja programu konferencji wraz z ważnymi informacjami!
Aktualizacja w dziale noclegi.
Dzięki nadludzkiemu wysiłkowi sztabu organizacyjnego zlotu udało się w końcu opracować program konferencji (dostępny oczywiście w dziale program). Jeżeli któremuś z prelegentów wyznaczony termin referatu nie odpowiada, to prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nami (nie później jednak, niż do końca tego tygodnia, tj. 17.06). Ponadto, gdyby któryś z gości miał jakieś uwagi, również prosimy o stosowną informację.
Lista zakwalifikowanych referatów została już zamknięta. W związku z tym prosimy szczęśliwych wybrańców (którzy zostali już zapewne poinformowani odpowiednim e-mailem) o zarejestrowanie się przy użyciu formularza rejestracyjnego (będącego w swej istocie bytem różnym od formularza zgłoszeniowego, który nie jest dłużej dostępny) i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Zapraszamy studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych na kolejną edycję międzynarodowego i dwujęzycznego Zlotu Filozoficznego. ZF w bieżącym roku odbędzie się w Gdańsku w dniach 27-30 czerwca.

Ze względu na obecność gości zagranicznych, planujemy aby jeden z dni konferencji był dniem anglojęzycznym. Dlatego też gorąco zachęcamy do zgłaszania wystąpień w języku angielskim lub polskim.

Abstrakty wystąpień (nie dłuższe niż 300 słów) prosimy zgłaszać z użyciem formularza [niedostępny] do dnia 15 maja 2012.

Autorom prezentacji elektronicznych zapewniamy odpowiednie warunki techniczne (prosimy o dołączenie informacji, jaką formę będzie miało wystąpienie).

Uczestnikom zapewniamy 30 minut (20 minut na wystąpienie, 10 na dyskusję).

Opłata konferencyjna wynosić będzie 80 zł dla uczniów, studentów, doktorantów, członków OBF i pracowników naukowych. Zapraszamy!