Szanowni Państwo!

Zlot Filozoficzny jest to cykliczna inicjatywa akademicka, skierowana do doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych reprezentujących kierunki humanistyczne i społeczne, w szczególności filozofię. Odbywa się ona od 2004 roku i była organizowana w wielu ważnych ośrodkach naukowych w Polsce (np. Warszawa, Toruń, Poznań, Kraków, Lublin, Łódź) przez Ośrodek Badań Filozoficznych i jeden z lokalnych uniwersytetów. W tym roku funkcję Organizatora Lokalnego pełni Uniwersytet Wrocławski. Konferencję patronatem honorowym objął Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski.

Celem Zlotu jest wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami o różnym statusie akademickim i praktyce naukowej z ośrodków krajowych oraz międzynarodowych. Wydarzenie to ma charakter integracyjny i pomaga w nawiązaniu dialogu międzykulturowego i międzypaństwowego poprzez wspólne działania na płaszczyźnie badawczej.
Podczas tegorocznej edycji chcemy zwrócić uwagę filozofów oraz prawników na wzajemnie przenikające się problemy badawcze, szczególnie w kontekście współczesnych wyzwań w sferze społeczno-politycznej.

Po konferencji, organizatorzy planują wydać numery specjalne czasopism Studia Philosophica Wratislaviensia oraz Folia Iuridica Wratislaviensis.

Planowana jest także rejestracja wideo wykładów plenarnych oraz dyskusji panelowych.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!Ważne terminy:
20 maja – termin nadsyłania zgłoszeń
10 czerwca – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
6-8 lipca – konferencja

Strona jest na bieżąco aktualizowana
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ PISAĆ POD ADRES:
zlot@obf.edu.pl